tisdag 2 februari 2010

Tid

För länge sedan fick jag ett ämne att skriva om i skolan. Hur ser mitt liv ut om tjugo år.

Jag minns bara några få fragment av den uppsatsen, den gick nog mest ut på att år 2000 är jag 35 år och har familj med två barn. Det kändes så oerhört långt fram i tiden, så då måste man ju bara ha familj och barn och sånt, tänkte jag. Att jag var 35 år var ju lätt att räkna ut...
När tiden väl var inne så stämde det övriga också rätt bra: jag hade familj, fast jag hade tre barn i stället för två.

Nu är tvåtusen redan tio år gammalt. Tio år av mitt sekelskifte har har slukats upp av tiden. Jag har glädjen att få ha kvar min familj, vi lever här tillsammans, i vårt åttiofemåriga hus. Vi och våra tre barn. Våra barn, som mer eller mindre har vuxit upp till stora barn, en del av dem alldeles nästan vuxna barn.

Livet går in i en annan fas.

Inga kommentarer: