lördag 25 februari 2012

En befrielse

Det känns som en befrielse, att ha hittat orden igen! Upptäcker också nyttan av att skriva, då jag behåller min text i tankarna under en längre tid och verkligen förstår vad som sker inom mig.

Så som att själen varit överfylld av elände och därmed hindrat glädjen att ta plats eller, att tankarnas gång fastnat i det jobbiga i stället för att lyfta blicken och se himlen.

Klättringen upp ur min djupa grop har verkligen startat och den tjocka dimman lättar.

Inga kommentarer: